Subsidiemogelijkheden

Deelnemers uit Vlaanderen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie om hun opleiding bij ons te volgen. De mogelijkheden bestaan uit:

Subsidie op onze opleidingen

Deelnemers uit Vlaanderen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie om hun opleiding bij ons te volgen. De mogelijkheden bestaan uit:

  • KMO subsidie
  • Opleidingcheques

KMO subsidie

Projectmanagement-training.be is geregistreerd als dienstverlener met erkenningsnummer: DV.O214724 .Dit betekent dat je als kleine tot middelgrote onderneming 20% tot 30% subsidie kunt krijgen als je aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is hier te vinden.

Procedure: De procedure voor het aanvragen voor de subsidie is hier beschreven.

Opleidingcheques

Je hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je aan deze drie voorwaarden voldoet:

  1. je werkt in Vlaanderen of het Brussels gewest als werknemer of interimkracht.
  2. je woont in Vlaanderen, het Brussels gewest, een lidstaat van de EER of je bent vanuit de EER verhuisd naar Wallonië.
  3. je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens opleidingsverlof én dat je ze zelf betaalt.

Door het gebruik van opleidingscheques kun je tot 50% van het cursusbedrag terugkrijgen van de Vlaamse overheid. Er geldt wel een maximum bedrag voor het aantal cheques dat je per jaar kunt bestellen van 250 Euro. In bepaalde gevallen kan de bijdrage van de Vlaamse overheid nog hoger uitpakken. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is hier te vinden.

Neem contact op als je nog vragen hebt.

Disclaimer: aan de tekst op deze pagina kun je geen rechten ontlenen. Voor de uiteindelijke regelgeving en besluiten omtrent subsidieverlening kan je uitsluitend terecht bij de desbetreffende instanties.