Scrum

Kenmerkend voor Scrum is dat je het projectresultaat flexibel houdt en het werk opdeelt in vaste korte periodes van maximaal een paar weken. Kenmerkend is ook dat je samen met het team en de opdrachtgever de projectdoelen en uitkomsten regelmatig kunt bijstellen. Voor creatieve en innovatieve projecten heeft dit voordelen wanneer de uitkomst van het project vooraf moeilijk is vast te stellen.

Bij Scrum ga je niet uit van een vooraf gedetailleerd projectplan maar hou je de mogelijkheid om tijdens het project bij te sturen. De Scrum methode bestaat uit een aantal afspraken, rollen, methodes en voorschriften die je helpen om je Scrum projectaanpak vorm te geven. Scrum is ontwikkeld sinds de jaren 90 uit de vorige eeuw. Aanvankelijk werd het alleen toegepast bij softwareontwikkeling, tegenwoordig wordt Scrum breder ingezet bij meer soorten projecten. Lees hier meer over de Scrum methode.

Scrum trainingen

Voor wie Scrum wil leren hebben we een aantal mogelijkheden:

Beide trainingen zijn zowel in een klas als online door middel van e-learning te volgen. Ook kan de training inhouse georganiseerd worden. De live trainingen met een docent bestaan uit 1 dag Scrum basis en optioneel 8 tot 12 uur online trainingsmateriaal voor het behalen van een Scrum certificaat.

Scrum Pokerspel tijdens de training

De Scrum trainingen worden regelmatig gehouden in de steden Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, Utrecht, Apeldoorn, Eindhoven en soms ook op andere locaties. Bij het aanmelden kan je zien waar en wanneer de komende trainingen gehouden worden.

Scrum Master training

De Scrum Master training is bedoeld voor iedereen die scrum teams wil gaan leiden of begeleiden òf als je scrum wilt introduceren in jouw organisatie. De Scrum Master kent de scrum principes door en door en weet Scrum teams en organisaties te begeleiden bij de invoering en uitvoering van Scrum projecten.

Ook als je de Scrum methode wilt leren zonder dat je zelf de Scrum Master rol wilt, is deze training geschikt. De training bestaat uit 1 dag bijeenkomst waarin je alle basiskennis van Scrum leert. Het tweede deel van de training is online en optioneel. Je traint in een aantal modules stap voor stap voor het examen van het Scrum Master certificaat.

Het online deel duurt ongeveer 8 tot 12 uur en je hebt een jaar de tijd om dit te doorlopen. Wanneer je dit gedaan hebt ben je goed voorbereid voor het officiële Scrum Master certificaat van Scrum.org (PSM-I) te behalen. Met dit certificaat bewijs je dat je scrum beheerst en bovendien word je geregistreerd als gecertificeerde Scrum Master bij Scrum.org.

Kijk hier verder voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden voor Scrum/Scrum Master:

Product Owner training

De product owner is verantwoordelijk voor de productontwikkeling bij een Scrum project. De product owner is verantwoordelijk voor de productontwikkeling bij een Scrum project. De product Owner kent net zoals de Scrum Master het Scrum raamwerk door en door maar zijn of haar aandacht is voornamelijk gericht op de ontwikkeling van het product dat het Scrum team moet leveren en minder op het Scrum proces (dit is de taak van de Scrum Master).

Samenwerken aan de product backlog

De product owner training bestaat uit 1 dag klassikale training over basis van Scrum. Het tweede (optionele) online deel gaat verder in op de Product Owner rol en bereidt je voor op de examens van het Product Owner certificaat van Scrum.org (PSPO-I). Met dit certificaat bewijs je dat je scrum beheerst en bovendien wordt je geregistreerd als gecertificeerde Product Owner.

Kijk hier verder voor meer informatie over de mogelijkheden om Product Owner te worden:

Voor wie?

Scrum als projectmanagement aanpak wordt inmiddels veel toegepast en niet alleen maar bij IT projecten. Wanneer heeft Scrum meerwaarde? In algemene zin heeft Scrum voordelen wanneer een project vooraf moeilijk te definiëren en/of moeilijk planbaar is, bijvoorbeeld omdat het veel nieuwe elementen heeft: nieuwe technologie, een snel veranderende omgeving, innovatieve productontwikkeling, onderzoeksprojecten, creatieve projecten en meer. Toch is Scrum niet per se altijd de beste aanpak, er zijn veel methodes en aanpakken mogelijk die per product, project, team, organisatiecultuur en organisatie passender kunnen zijn. Neem gerust contact met ons op als je wilt dat we daarover met je meedenken.

We vinden wel dat elke moderne projectmanager Scrum of Agile moet kennen en indien mogelijk moet kunnen toepassen. Vroeg of laat komt er een Scrum project voorbij in het leven van elke projectmanager. Het is ook nodig te weten wanneer een Scrum aanpak voordelen biedt wanneer er nagedacht wordt over nieuwe projecten.

Tip: als je twijfelt tussen de Scrum Master of Product Owner training, kies dan de Product Owner training. De stof voor het product Owner examen is namelijk gelijk aan die van die van Scrum Master met nog een aantal uitbreidingen daarop. We adviseren niet om beide opleidingen allebei te volgen omdat er dan te veel overlap van lesstof is.

Scrum in het Vlaams?

Onze Scrum trainingen hebben Engelstalige examens omdat ze (ook) als voorbereiding dienen voor de officiële examens van Scrum.org. Voor wie dat prettiger vindt, hebben we een Scrum Master en Product Owner NL editie uitgebracht met naast de Nederlandstalige uitleg, ook Nederlandstalige examens (Vlaamstalige/Nederlandstalige vragen). Er bestaan helaas geen internationaal erkende Nederlandstalige Scrum certificaten, maar het certificaat dat je krijgt bij onze Nederlandstalige Scrum trainingen is qua inhoud en niveau vergelijkbaar met de PSM-1 (Scrum Master) en PSPO-1 (Product Owner) examens van Scrum.org. Zie hieronder meer informatie over de Vlaamstalige/Nederlandstalige Scrum training varianten:

Agile

Scrum is het meest toegepaste raamwerk in de wereld van Agile. Wanneer je agile werken wilt leren maar niet per se de Scrum methode strikt wilt hanteren of een Scrum certificaat wilt behalen dan hebben wij als alternatief agile trainingen:

De agile trainingen zijn breder van opzet en niet gericht op het behalen van een erkend certificaat.

Verschil tussen de Scrum en Agile opleidingen

Er is een grote overlap tussen de Scrum en de Agile cursus en we raden mensen niet aan om ze allemaal te doen. De Agile opleiding is breder en Scrum is hier een onderdeel van. Maar de Agile opleiding is niet gericht op het behalen van een Scrum of ander certificaat.

De Scrum opleidingen bieden examentraining voor het behalen van het officiële Scrum Master certificaat (PSM-I) en/of Product Owner certificaat (PSPO-I) bij Scrum.org.