De kleren van de PRINCE2

In de jaren 90 was kwaliteitsmanagement en vooral het behalen van een ISO certificaat een enorme rage onder middelgrote bedrijven. Inmiddels is men er achter gekomen dat het behalen van een ISO certificaat niet noodzakelijkerwijs leidt tot betere kwaliteit. Dat het zeker leidt tot een hoop papierwerk, en zeker niet tot een innovatieve organisatie wat toch eigenlijk een belangrijke voorwaarde is voor (continue) kwaliteitsverbetering .

In projectenland is een vergelijkbare bewustwording gaande: PRINCE2 leidt niet noodzakelijk tot betere projecten, het leidt vooral tot een hoop papierwerk en zorgt er niet voor dat uw project op tijd en binnen budget klaar is. PRINCE2 is bedacht door de kamer van koophandel in Engeland en die hebben het grondig en vooral systematisch aangepakt. Als je de methodiek van PRINCE2 bekijkt, dan valt direct op dat het erg goed doordacht is en erg compleet. Als een computersysteem bijna…

Prince2 projectmanagement model|lopende band
Prince2 projectmanagement model|Een project is geen lopende band

PRINCE2 een goed idee?

Dat is ook de kracht van Prince2, ‘aan alles is gedacht’ en voor elk projectelement is een deelproces gedefinieerd. Ook in ons boek over projectmanagement gebruiken we templates uit PRINCE2, maar niet allemaal. Maar als je projectmanagement wilt leren, is PRINCE dan een goede keuze? Ik ga die vraag niet beantwoorden, maar laat het oordeel aan de lezer zelf over. Hieronder 3 meerkeuzevragen uit het PRINCE2 examen. Oordeel zelf of u dergelijke informatie wilt leren of dat u andere vaardigheden nodig heeft om een project te leiden. Een willekeurige selectie van examenvragen PRINCE2:

Welke van onderstaande PRINCE 2 documenten is GEEN managementproduct:

A. PID
B. Faseplan
C. Projectmandaat
D. Risicologboek

Welke document wordt NIET opgeleverd in het PROCES ‘afsluiten van een project’?

A. Projectrapport
B. Leerpuntenrapport
C. Aandachtspuntenlijst
D. Postprojectbeoordelingsplan

Wanneer wordt het kwaliteitslogboek voor het eerst bijgewerkt?

A. Opstarten van het project
B. Maken van het plan
C. Dirigeren van het project
D. Initiëren van het project

NB. in PRINCE2 worden basale vaardigheden zoals het maken van een planning, het geven van leiding aan een groep mensen, het maken van een begroting of het maken van afspraken NIET behandeld. De focus ligt geheel op de ‘systeembenadering’ van projecten.

Projectmanagement examens en certificaten

De grote nadruk op structuur geldt in zekere mate ook voor andere projectmanagement systemen zoals IPMA en zeker ook voor het veel Angelsaksischere PMP. Wie de waarde van zo’n certificaat zou willen bepalen zou eens goed naar de (voorbeeld) examens moeten kijken. Wat is de waarde van een dergelijk projectmanagement diploma als het examen (grotendeels of geheel) bestaat uit series meerkeuze vragen over procedures rond projecten? Net zoals ISO certificeringen niet noodzakelijkerwijs leiden tot betere kwaliteit, zou het zo kunnen zijn dat teveel nadruk op procedures en regels projecten alleen maar schaadt?

Systematische benadering bij projecten?

Het essentiële probleem is dat projecten geen vaststaande processen zijn. Sommige projectmanagement methodes lijken projecten toch als zodanig onder controle te willen krijgen. Een ISO certificaat waarin alle processen van een fabriek in kaart worden gebracht en bewaakt heeft zin om dat proces beter te beheersen. 

Maar een lopende band en massaproductie is wat anders dan een tijdelijk project met een vaak nieuw projectresultaat en vaak nieuw projectteam. We zullen moeten accepteren dat een flinke portie onzekerheid en risico bij projecten hoort. De instrumentele benadering van PRINCE2 is dan niet altijd behulpzaam.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>