Visie

Onze visie op projecten en projectmanagement

  1. Projectmanagement is mensenwerk.

Er zijn vele projectmanagementmethodes en technieken die je helpen je project beter te beheersen. Er is één factor die bovenal bepaalt of je succes zult hebben met je project: de kwaliteit van je team. Een project zonder systematische aanpak maar met een goed team heeft veel meer kans op succes dan andersom.

  1. De essentie van projectmanagement is: structuur

Alhoewel we dus de menselijke kant van projectmanagement het allerbelangrijkste vinden, is het toepassen van structuren de essentie van projectmanagement. Bij projectmanagement gaat het om het bereiken van een doel door middel van een gestructureerde aanpak. Je zou projectmanagement ook de ‘kunst van het stappenplan’ kunnen noemen. Dit is een wezenlijk andere benadering dan het bereiken van een doel door bijvoorbeeld improvisatie, sociale vernieuwing of een politiek programma.

  1. Tools en methodieken volgen het inzicht

Goed projectmanagement begint niet met een methode of een softwaretool. Er zijn veel methodes en tools beschikbaar voor projecten, maar ze werken alleen als ze passend zijn. Projectleiders moeten leren hun project eerst te analyseren en op basis van die analyse een methode en tools te kiezen.

  1. De beste projectmanagement methode bestaat niet

Er zijn heel veel methodes voor projecten beschikbaar. Vaak met gelijkenissen (zoals IPMA en PMI), soms fundamenteel anders (zoals bijvoorbeeld Agile projectmanagement). Afhankelijk van betrokkenen, de cultuur van de organisatie, het projectdoel en de projectinhoud moet er gekozen worden voor de best passende aanpak. Soms is dat een heel uitgebreide methode met veel formele afspraken, soms is een lossere benadering het beste zoals bijvoorbeeld Scrum.

  1. Hou het simpel

Voor de meeste projecten zijn eenvoudige tools het beste. Hetzelfde geldt voor de projectadministratie: hoe eenvoudiger hoe beter.

  1. Projecten zijn altijd in mindere of meerdere mate onzeker

Een project brengt altijd onzekerheid en risico’s met zich mee. Je gaat iets nieuws doen met onzekere uitkomst. Er bestaat niet zoiets als een projectmethode waarbij je gegarandeerd 100% op tijd, binnen budget en volgens afspraak werkt. Het is essentieel dat projectleden, projectmanagers en opdrachtgevers open kunnen spreken over onzekerheid en risico’s.

  1. Transparantie is essentieel

Een ander kenmerk van projectmanagement is transparantie. Een projectleider probeert het project te beheersen op basis van (meetbare) factoren maar daarnaast is er ook een minder zichtbaar deel (bijvoorbeeld de menselijke interactie en de onzekerheid). Alle meetbare factoren en minder zichtbare factoren moeten bespreekbaar zijn. Dit is dus een wezenlijk andere benadering dan bijvoorbeeld een politieke benadering waarbij het nodig is om zaken soms te bedekken.

  1. Projectmanagement wordt niet alleen door de projectleider gedaan

Factoren voor een succesvol project zijn: een geschikte methode (structuur), een goed functionerend team, goed opdrachtgeverschap, een moederorganisatie die het project steunt en een organisatiecultuur die projectmatig werken begrijpt. De projectleider probeert deze elementen bij elkaar te brengen, maar kan dat alleen als er voldoende steun is van de andere partijen.

  1. Iedereen krijgt vroeg of laat met projectmatig werken te maken

Niet iedereen zal projectmanager of projectleider willen of kunnen worden. Een opleiding tot projectleider is dus niet voor iedereen nuttig. Kennis over projectmatig werken is daarentegen nuttig voor iedereen. In het huidige economische klimaat is het onvermijdelijk dat iedereen vroeg of laat in een project zal werken. Ook al ben je niet de projectleider, hoe beter je snapt hoe projecten gaan, hoe beter je je rol (als projectmedewerker of opdrachtgever) kunt spelen.