Subsidie

Subsidie op opleidingen Projectmanagement

Deelnemers uit Vlaanderen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie om hun opleiding bij ons te volgen. De mogelijkheden bestaan uit:

 • KMO subsidie
 • Opleidingcheques

KMO subsidie

Www.projectmanagement-training.be is erkend als dienstverlener voor het Algemeen domein van de pijler Opleiding. Het erkenningsnummer is: DV.O214724 Dit betekent dat je tot 40% subsidie kunt krijgen als je aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is hier te vinden.

Samengevat biedt de KMO-portefeuille een KMO max. 15000 euro subsidie per jaar. Voor opleidingen geldt een subsidiegraad van maximaal 40% en een maximum van 10000 voor kleine en 15000 euro per jaar voor middelgrote ondernemingen.

Procedure:

 1. Klant doet bestelling via ons inschrijfformulier of een offerte (incompany training)
 2. Klant doet aanvraag subsidie, ten laatste 14 dagen NA DE START VAN DE OPLEIDING/ADVIES via de KMO website
 3. www.projectmanagement-training.be bevestigt binnen de 14 dagen de aanvraag
 4. Klant stort zijn eigen aandeel in de portefeuille binnen de 30 dagen na onze bevestiging
 5. Overheid stort subsidiebedrag bij
 6. Klant betaalt www.projectmanagement-training.be via de webmodule
 7. Het erkenningsnummer voor www.projectmanagement-training.be is : DV.O214724

Bij de digitale subsidieaanvraag via de KMO website dient je het aantal cursusuren aan te geven. Voor een reguliere cursus bedragen die 7 uur per dag (10:00-17:00 uur), voor een incompany training vindt je de uren terug in de offerte.

Opleidingcheques

Je hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je aan deze drie voorwaarden voldoet:

 1. je werkt in Vlaanderen of het Brussels gewest als werknemer of interimkracht.
 2. je woont in Vlaanderen, het Brussels gewest, een lidstaat van de EER of je bent vanuit de EER verhuisd naar Wallonië.
 3. je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens opleidingsverlof én dat je ze zelf betaalt.

Door het gebruik van opleidingscheques kun je tot 50% van het cursusbedrag terugkrijgen van de Vlaamse overheid. Er geldt wel een maximum bedrag voor het aantal cheques dat je per jaar kunt bestellen van 250 Euro. In bepaalde gevallen kan de bijdrage van de Vlaamse overheid nog hoger uitpakken. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is hier te vinden.

Neem contact op als je nog vragen hebt.

Disclaimer: aan de tekst op deze pagina kun je geen rechten ontlenen. Voor de uiteindelijke regelgeving en besluiten omtrent subsidieverlening kan je uitsluitend terecht bij de desbetreffende instanties.