Projectmanagement scan

Goed projectmanagement is primair de verantwoordelijkheid van de projectleiders (projectmanagers) maar zelfs met goed opgeleide projectleiders gaat er nog van alles mis met projecten. Problemen met projecten kunnen op vele plaatsen ontstaan en goed inzicht in de situatie helpt om het projectmanagement van je organisatie te verbeteren. Vaak is het voldoende om een aantal projectleiders op te leiden maar vaak ook moet er elders in de organisatie ook ‘iets’ gebeuren. Om helder te krijgen waar de ontwikkelpunten liggen van jouw projectorganisatie hebben wij de “Projectmanagement Scan” ontwikkeld.

Projectmanagement Scan

De projectmanagement scan kijkt op vier verschillende niveau’s naar uw projecten:

Wie? Thema’s
Laag 1 Medewerkers Kennis, Vaardigheden, Motivatie, Beleving
Laag 2 Project teams Samenwerking, rollen,  communicatie, sfeer, methodiek, projectadministratie
laag 3 Stakeholders Afspraken, mandaat, communicatie, betrokkenheid, politiek
laag 4 Moederorganisatie Inbedding, strategie, cultuur, randvoorwaarden, tools

De scan zelf bestaat uit:

  1. Een of meer gesprekken met betrokkenen
  2. Een enquête onder betrokkenen over de beleving van projecten, de projectmanagement methodiek, gebruik van tools en de organisatie
  3. (Eventueel) een 360 graden teamonderzoek
  4. Een projectmanagement kennismeting
  5. Analyse van een aantal projectplannen en al dan niet aanwezige projectadministratie
  6. Een rapport met analyse en suggesties voor verbeteringen
  7. (Eventueel) een of meer workshops of andere vervolgsessies waarin er gewerkt wordt met de resultaten van de scan.

Heb je interesse om je projectmanagement organisatie grondig door ons onder de loep te laten nemen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte.

Klik hier voor meer informatie over onze projectmanagement opleiding