3 x duurzaamheid

Binnen het streven naar duurzaamheid speelt projectmanagement een cruciale rol. Veel van de veranderingen die organisaties richting duurzaamheid maken gebeuren via projecten. Daarnaast heeft bijna elk project gevolgen voor het milieu en kan je door juiste keuzes te maken de uitkomst van een project zo duurzaam mogelijk maken. Denk aan de ‘klassieke’ infrastructuur projecten, maar ook een ICT project of een project in de zorg heeft vaak impact op het milieu. Tijd om daar goed aandacht aan te besteden, al is het maar vanuit het oogpunt van risicobeheersing.

Voor wie een project gaat doen op gebied van duurzaamheid hebben we een aantal nieuwe opleidingen die je helpen met de duurzame uitvoering van het project. Of in ieder geval zo duurzaam mogelijk.

Opleiding 1: Duurzaamheid in projecten

In de (nieuwe) training Sustainability in project management leer je hoe je de milieu impact van je projecten analyseert en hoe je die milieu impact omlaag kunt brengen door keuzes in het projecttraject. De (Engelstalige) training is gebaseerd op het GPM P5 raamwerk wat een internationale standaard is voor duurzaamheid in projecten. In deze training komt onder andere aan bod:

  • Hoe analyseer en meet je de milieu impact van je je projectresultaat?
  • Hoe verwerk je duurzaamheid (milieu en sociaal) in je business case?
  • Beheersing en rapportage van milieuaspecten
  • Aansluiten bij een milieumanagement systeem van de moederorganisatie
  • Hoe manage je duurzaamheid in het project en daarna?

De training duurt 2 dagen en wordt een aantal maal per jaar gehouden. Voor een groep kan deze opleiding ook inhouse en als maatwerk geleverd worden.

overzicht van het GPM P5 duurzaamheidsmodel voor projecten in tabelvorm
GPM P5 Ontology, source: ‘The GPM P5™ Standard for, Sustainability in Project Management, GPM Global, Version 2.0.’

Opleiding 2: Werken met weerstand

Wie aan duurzaamheid gaat werken krijgt te maken met weerstand. Dit geldt voor kleine duurzaamheidsinitiatieven binnen je bedrijf (“een vleesvrije dag in de kantine”) tot grote maatschappelijke programma’s zoals de energietransitie. Binnen de Werken met weerstand training wordt er vanuit de menskant gekeken naar weerstand. Dit gebeurt met een psychologische, sociologische en organisatie-antropologische bril: waar komt de weerstand vandaan? waarom is weerstand vaak niet rationeel? welke rol speelt groepsvorming in weerstand? En natuurlijk de vraag: hoe voorkom je weerstand? hoe activeer je de intelligentie van de hele groep? en als er toch weerstand ontstaat wat dan?

Deze training is trouwens niet alleen interessant voor duurzaamheidsmanagers, maar voor alle mensen (waaronder projectleiders) die leiding moeten geven aan verandering. Waar iets veranderd moet worden kan men weerstand verwachten en deze training leert hoe daar mee om te gaan en hoe het zo veel mogelijk te voorkomen.

Opleiding 3: Participatie in projecten

Waar de Werken met weerstand training vooral gericht is op weerstand binnen organisaties en teams gaat de training Participatie in projecten vooral over organisaties die met een omgeving moeten werken: gemeentes, (semi-)overheid maar ook bijvoorbeeld woningbouwverenigingen. Het speelt ook vaak een rol wanneer er bij een project grote aanpassingen moeten plaatsvinden waarbij een buurt betrokken is of moet worden. Denk aan het uitbreiden van een bedrijfsterrein.

windmolen in beeld om

Een bekend voorbeeld waarbij participatie aandacht vraagt: de aanleg van nieuwe windmolenparken. Bij de grotere projecten en programma’s binnen de energietransitie komt er snel (verplichte) participatie om de hoek kijken.

Een aantal vragen spelen: hoe voorkom je dat de groep in de weerstand schiet? Hoe ga je om met een schreeuwende minderheid (of beter: hoe voorkom je die?) en vooral hoe kom je met de omgeving van je project samen tot betere besluiten? Hoe maak je van participatie een daadwerkelijk democratisch proces?

Hier vindt je meer informatie over deze training over participatie

Bij veel overheidsprojecten speelt participatie een rol, zeker als ze over duurzaamheid gaan. Maar ook voor andere veranderingen die je wilt organiseren met een omgeving is deze training bedoeld. Dat kan van heel klein: het verbeteren van de verkeersveiligheid in de buurt tot heel groot: een wijk opnieuw inrichten met nieuwbouw en andere voorzieningen. Je leert het maximale uit samenwerking met de omgeving halen.