20 jaar projectmanagement expertise

In de zomer van 2024 is het precies 20 jaar geleden dat Projectmanagement-training.be is begonnen. Destijds begonnen als eenmanszaak zijn we uitgegroeid naar een team van 10 trainers en consultants die gespecialiseerd zijn in projectmatig werken in de volle breedte.

Projectmanagement-training bestaat 20 jaar

In de afgelopen 20 jaar zijn we op bezoek geweest bij een paar honderd organisaties en bedrijven en hebben we duizenden cursisten mogen ontvangen bij onze trainingen en opleidingen. Het open source handboek is meer dan een miljoen keer gedownload en bekeken.

Het trainen van cursisten bleek voor ons net zo goed leerzaam als voor de deelnemers. Om telkens met elkaar te onderzoeken welke methode, samenwerking of projectmanagement technieken het beste passen bij hun organisatie. Soms Agile werken, soms een paar templates en nieuwe afspraken, soms kijken naar de communicatie of soms een langduriger traject met coaching en intervisie om projecten vlotter te laten lopen.

De toekomst van projectmanagement

We denken dat projectmanagement, in welke vorm dan ook, alleen maar belangrijker gaat worden (Veel werkvormen worden een ‘project’ genoemd ook als er Scrum, een programma, een klus, regulier werk, improviserend werken of andere samenwerkingsvorm wordt toegepast.) De veranderingen die op organisaties afkomen vormen een uitdagend maar interessant vraagstuk. Dit geldt voor zowel non-profit en overheidsorganisaties als voor commerciële bedrijven: vergrijzing, nieuwe technologische ontwikkelingen, energie(on-)zekerheid, diverse maatschappelijke vraagstukken in de zorg, het onderwijs, de rechtspraak en bij locale overheden, toepassen van (veel meer) beschikbare data, nieuwe (Europese) wetgeving, enzovoort. Om maar een paar ontwikkelingen te noemen.

De snelle veranderingen vragen veel van bedrijven en organisaties en hoe beter je je projecten, programma’s en portfolio’s georganiseerd hebt, hoe beter je zult slagen in de omarming van de toekomst. Met veel plezier hebben we veel organisaties geholpen met het verbeteren van hun projectorganisatie. Onder andere door onderwijs en training, coaching, intervisie, supervisie en consultancy, maar vooral in trajecten samen met de klant zelf. Dit is ook ons plan voor de komende jaren dus neem graag contact op als je denkt dat we kunnen helpen met jullie projecten.

Paul de Waal
Wouter Baars
Ed Lam
Saskia Reudink
Tom Jacobs
Everdien Breken
Roel Janssen
Antonie Reichling