MS Project – Compleet

Nieuw: combineer nu de Microsoft Project Basistechnieken èn de training Microsoft Project Gevorderde technieken in één totaalpakket. 

Microsoft Project is een programma waarmee je projecten kunt plannen en besturen. Het is een krachtig hulpmiddel voor het automatisch plannen van taken, toewijzen van resources, berekenen van kosten, volgen van de projectvoortgang en rapporteren over specifieke projectaspecten. Afhankelijk van de behoeften van de gebruiker kan dat heel globaal of juist zeer gedetailleerd. 

Kosten 
€ 509 excl. BTW (€ 615,89 incl. BTW) of
€ 546 BTW vrijgesteld

Indeling
Korte deellessen met stapsgewijze instructies en screenshots.
Ruim 5 uur videomateriaal.
Om de gehele cursus te doorlopen heb je ongeveer 24 tot 32 uur nodig.

Lesvorm

Als cursist heb je in de online lesomgeving een jaar de tijd om de online lessen en videolessen te volgen, en oefeningen te doen.

Zowel de basistraining als de gevorderde training bestaan uit 8 blokken met (korte) teksten inclusief screenshots en instructies, ruim 50 instructievideo’s, vele downloadbare bestanden horende bij twee voorbeeldprojecten, tips van de trainer, gerichte vaardigheidsoefeningen, groepsdiscussies op forums en tussentijdse toetsen. Na het behalen van alle tussentijdse toetsen krijg je een trainingscertificaat.

Het programma van de trainingen bestaat uit de volgende onderdelen:

Basis

 • De software verkennen en een nieuw projectplan maken
 • De projectkalender instellen en automatisch plannen activeren
 • Een takenlijst aanmaken en de duur voor verschillende projecttaken bepalen
 • Belangrijke mijlpalen toevoegen, met of zonder (tijds)duur
 • Taken met elkaar verbinden en het projectplan structureren
 • Hyperlinks en notities toevoegen
 • Werkresources aanmaken en hun maximale capaciteit instellen
 • Tarieven aan werkresources toekennen
 • De werkresourcekalender aanpassen (vrije dagen, part-time werk)
 • Kostenresources aanmaken
 • Werk- en kostenresources aan taken toewijzen
 • De effecten van resourcewijzigingen op capaciteit, werk en (taak)duur definiëren
 • Het projectplan doorrekenen en een tijdlijn maken
 • De basislijn als vertrekpunt voor voortgangsbewaking instellen
 • Voortgang verwerken in het projectplan
 • Standaard voortgangsrapporten opvragen en aanpassen

Gevorderd

Taakplanning en taakdetails verfijnen

 • Taakpaden zichtbaar maken
 • Taken vertraagd of juist versneld inplannen
 • Taakbeperkingen opgeven
 • Taakuitvoering splitsen
 • Een taakkalender gebruiken
 • Taaktypes instellen
 • Taakcontroles uitvoeren
 • Deadlines opgeven
 • Terugkerende taken aanmaken
 • Sturen op basis van het kritieke pad
 • Resources en resourcetoewijzing verfijnen

Resources en resourcetoewijzing verfijnen

 • Beschikbaarheid van werkresources per periode instellen
 • Verschillende tarieven voor verschillende taken instellen
 • Tarieven van werkresources per periode instellen
 • Werkresources vertraagd aan een taak laten beginnen
 • De werklast onevenredig verdelen
 • Materiaalresources aanmaken en toewijzen
 • Resourcegebruik in de tijd analyseren

Bezettingsproblemen aanpakken

 • Resourcebezetting bekijken en overbezetting oplossen
 • De impact van herverdeling van werk bekijken

Eigen projectoverzichten maken

 • Overzichten maken met behulp van sorteren, filteren en groeperen
 • Nieuwe gegevenstabellen maken
 • Nieuwe projectweergaven maken

Projectvoorgang bewaken voor gevorderden

 • Basislijnen aanmaken, updaten en bekijken
 • Voltooid en onvoltooid werk vastleggen
 • Onvoltooid werk herplannen
 • Planafwijkingen nader onderzoeken
 • Ontspoorde taken snel identificeren
 • Kosten van taken en resources nader onderzoeken

Consolidatie van projecten en resources

 • Een gedeelde resourcepool voor projecten opzetten
 • Projectplannen consolideren
 • Afhankelijkheden tussen projectplannen aanbrengen

Online leeromgeving

Als cursist heb je in de online leeromgeving een jaar de tijd om de online lessen en videolessen te volgen, en oefeningen te doen. Beide trainingen bestaan uit 8 blokken met (korte) teksten inclusief screenshots en instructies, ruim 50 instructievideo’s, vele downloadbare bestanden horende bij twee voorbeeldprojecten, tips van de trainer, gerichte vaardigheidsoefeningen, groepsdiscussies op forums en tussentijdse toetsen. Na het behalen van alle tussentijdse toetsen krijg je een trainingscertificaat. Bekijk hier de uitgebreide inhoudsopgave van de basiscursus en bekijk hier de uitgebreide inhoudsopgave van de gevorderde cursus

Begeleiding

Cursisten volgen stapsgewijs de lessen. Het systeem houdt bij waar je gebleven bent. Regelmatig zijn er toetsen om te kijken of je alles snapt. Daarnaast kun vele deelopdrachten maken en jouw uitkomsten vergelijken met die van de trainer; zowel met screenshots als middels voorbeeldbestanden. Ook kan je vragen stellen via forums of rechtstreekse berichten aan de trainer sturen. Daarnaast heeft elke cursist recht op een adviesgesprek met de trainer van maximaal 1 uur per Skype, Zoom, Teams of telefoon.

Om beide cursussen te doorlopen heb je ongeveer 24 tot 32 uur nodig.

Na de online training

Na het volgen van deze training ben je in staat een doeltreffende projectplanning te maken en beheers je de technieken van Microsoft Project software. Tevens beschik je over twee certificaten van deelname.