Klachten

Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden door MeLearning (Projectmanagement-training.be) dienen binnen 14 dagen na afloop van de training, schriftelijk aan haar te worden gemeld. Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen deze termijn te reclameren, wordt zij geacht de dienstverlening akkoord te hebben bevonden. Melden van een klacht kan via ons contactformulier o.v.v. “gericht aan de heer W. Baars”.

Klachten worden door MeLearning binnen 6 weken afgehandeld. Indien dit niet haalbaar is in verband met onderzoek wordt dit, met reden toegelicht, gemeld binnen 14 werkdagen waarbij MeLearning een indicatie afgeeft van de te verwachte datum van afhandeling van de klacht.

Indien de afhandeling van de klacht volgens de Opdrachtgever of klant niet naar behoren is afgehandeld door MeLearning heeft Opdrachtgever het recht om binnen 14 dagen de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie te Den Haag alwaar Melearning middels NRTO keurmerk aan verbonden is. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor MeLearning en zal per direct worden opgevolgd.

Indienen van de klacht bij de geschillencommissie gaat schriftelijk via MeLearning. MeLearning zal de klacht doorsturen aan de geschillencommissie.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd voor de duur van 2 jaar.