Duurzaamheid

Wij streven er naar zo min mogelijk negatieve impact op het mens en milieu te hebben. Om dit te bereiken voeren wij een actief milieubeleid. Hieronder staan onze belangrijkste initiatieven op gebied van duurzaamheid:

  • Duurzame opwekking van onze energiebehoefte en volledige  CO2 compensatie
  • Selectie van onze leveranciers op duurzaamheid
  • Ondersteunen van duurzame projecten en initiatieven
  • Duurzaamheid in ons trainingsaanbod
  • Uitsluiten van schadelijke klanten

Duurzame opwekking van energie

Voor het geven van onze trainingen hebben we energie nodig. Dit is de energie voor het vervoer van onszelf en onze cursisten, de verwarming van de ruimtes. Maar ook indirect energiegebruik, bijvoorbeeld voor het produceren van onze cursusmaterialen. Met behulp van een CO2 calculator hebben we berekend dat onze organisatie ongeveer 10 ton CO2 per jaar uitstoot als gevolg van onze cursussen.

Om dit te compenseren doen we investeringen in de opwekking van duurzame energie. Deze investering compenseert onze  CO2 uitstoot volledig. Daarnaast proberen we onze eigen  CO2 uitstoot zo laag mogelijk te houden.

Onze  CO2 uitstoot ontstaat vooral door het vervoer van onszelf en cursisten, verwarming van gebouwen en papierverbruik. Om de uitstoot van vervoer zoveel mogelijk te beperken zorgen we ervoor dat onze cursuslocaties zoveel mogelijk goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

Duurzaamheid bij projecten

Selectie van onze leveranciers

Leveranciers die zelf ook een actief duurzaamheidsbeleid voeren hebben bij ons een streepje voor. Zo letten we bij het kiezen van cursuslocaties op duurzaamheidskeurmerken. Ook bij het inkopen van papierproducten moeten leveranciers minimaal het FSC keurmerk hebben (maar liever nog het Europese keurmerk of het EKO keurmerk). Onze leveranciers van internetproducten compenseren zelf ook hun CO2 uitstoot. In de toekomst blijven we onze leveranciers actief keuren en benaderen op hun duurzaamheidsprestaties.

Ondersteunen van duurzaamheidsprojecten en initiatieven

We ondersteunen een aantal non-profit organisaties en initiatieven met advisering en training op gebied van projectmatig werken.

Duurzaamheid in ons trainingsaanbod

Elke projectleider zou zich bewust moeten zijn van de impact op milieu van zijn of haar projecten. Daarnaast is het zo dat veel en steeds meer projecten en programma’s over de transitie naar een duurzaamheid gaan: duurzaamheid wordt (onder andere) bereikt door projecten.

Om duurzaamheid beter te integreren in projecten zijn we de opleiding Sustainability in Projects gestart. Bij de opleidingen Werken met weerstand leren we projectleiders om te gaan met eventuele weerstand tegen duurzaamheidsinitiatieven. Speciaal gericht op projecten door de overheid zijn we de training Participatie in projecten gestart, gericht op projectleiders die (duurzaamheids-)projecten voor elkaar moeten krijgen samen met een buurt, wijk of achterban.

En we doen ook iets niet

Bedrijven die duidelijk schade toebrengen aan het klimaat of lokale milieu ondersteunen we niet. Tenzij de projecten heel duidelijk gaan over de transitie naar een betere wereld.

Als je naar aanleiding van ons duurzaamheidsbeleid nog vragen hebt kun je contact opnemen. We horen graag je vragen.