Projectmanagement

De basistraining Projectmanagement is een complete opleiding van 3 dagen waarin het hele werkveld van de projectmedewerker en projectleider aan bod komt. De opleiding is bedoeld voor iedereen die in of met projecten werkt: projectmedewerkers, beginnende projectleiders als voor meer ervaren projectmanagers die hun kennis willen ophalen. Naast de theorie wordt er veel met praktijkoefeningen gewerkt. Cursisten mogen daarbij hun eigen projectcasussen meenemen, maar als u geen project doet op dit moment kunt u in de cursus werken met onze voorbeeldprojecten.

aanmelden

De kosten voor de training bedragen € 1325 inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee (exclusief btw). Een cursusdag bestaat uit 2 x 3 uur training en 1 uur lunch.

De trainingstijden zijn van 10:00-17:00 uur. Alle trainingslocaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Projectmanagement training

Onderdelen van de cursus

 • Het jargon van projectmanagement
 • Wat is projectmatig werken wel en wat is het niet?
 • De spelregels van projectmanagement
 • Het bepalen van de projectopdracht, goede afspraken maken
 • Schrijven van een projectplan
 • Planning, begroting en fasering
 • Werken binnen tijd en budget
 • De projectkwaliteit bewaken
 • Leiding geven, groepsdynamiek en onderhandelen met stakeholders
 • Communiceren binnen een team en rond een project
 • Trainen van ‘zachte vaardigheden’ van projectleiders en projectteam leden
 • Inleiding op het gebruik van tools zoals MS project of andere projectsoftware
 • Verkenning van projectmethodieken als PRINCE2, PMBOK, IPMA, SCRUM en agile projectmanagement
 • Samenwerken in teams
 • Projectvolwassenheid
 • Projecten en de moederorganisatie

Na afloop van de cursus heeft de cursist nog zes maanden de mogelijkheid van coaching op afstand die bijvoorbeeld gebruikt kan worden om een projectplan te laten beoordelen. De cursisten krijgen toegang tot onze elearning omgeving waar ze het projectmanagement examen kunnen afnemen. Na het slagen voor het examen krijgt u een certificaat van de opleiding. Het certificaat toont aan dat u de essentiële theorie van projectmanagement kent en de belangrijkste technieken van een projectleider beheerst.

Het examen is optioneel, als u liever een deelnamecertificaat ontvangt kan dat ook (dit graag aangeven bij de aanmelding voor de cursus).

Dagindeling van de training

 Dag 1:

 • Analyse van het project ’probleem’
 • Luistervaardigheid bij de analyse van een projectsituatie
 • Bepaling van het kennisniveau van de deelnemers
 • Wat is een project (niet)? Beeldvorming, begrippen en kader
 • Verschillende manieren van organiseren van (nieuwe) werkzaamheden
 • Faseren van een project (gebaseerd op eigen projecten of op voorbeeldprojecten)
 • Projectresultaat bepalen (SMART) en afspraken maken met stakeholders

Dag 2:

 • Definiëren van een project: afspraken maken over grote lijnen en details
 • De overige fasen van je project (start tot en met nazorg)
 • Plannen en besturen van je project
 • Work breakdown structure
 • GOKIT factoren
 • Geldplan maken en bewaken
 • Organisatieplan maken
 • Informatie in een project
 • Kwaliteitsplan en bewaking in een project
 • Tijdsplanning en omgaan onzekerheid
 • Risicoanalyse

Dag 3:

 • Het projectplan (vervolg)
 • Het project en de omgeving
 • Het projectteam ten opzichte van andere afdelingen, andere projecten  en de moederorganisatie
 • Overlap met andere projecten? Hoe verdelen we tijd en middelen?
 • Plannen met Gannt Charts (balkenschema’s) en softwaretools (bv. MS Project)
 • Projecten leiden zonder autoritair te (kunnen) zijn
 • Teamrollen in een project, effectiviteit van een team
 • Welke rol speel ik graag in een project?
 • Invloed uitoefenen en mensen meekrijgen, omgaan met weerstand
 • Verbale en non verbale communicatie
 • Overzicht en vergelijking van de belangrijkste projectmanagement scholen (IPMA, PMP, PRINCE2, e.a)

U mag uw eigen project meenemen naar de cursus om er daar aan te werken.  U werkt dan gelijk aan het schrijven van uw eigen projectplan. Na afloop van de cursus heeft de cursist nog zes maanden de mogelijkheid van coaching op afstand (Skype, email en/of telefoon). Zo sluit deze cursus goed aan bij uw werksituatie.

Maar ook als u op dit moment geen project heeft, kunt u toch deelnemen aan de opleiding. U werkt dan met een aantal voorbeeldprojecten die we voor de cursus hebben uitgewerkt voor verschillende sectoren (profit, non-profit, productie, zorg, commercieel, (semi-)overheid).

Incompany en maatwerk opleidingen projectmanagement

De opleiding kan ook incompany plaatsvinden bij uw bedrijf. Dit kan ook in het Frans of Engels. Een inhouse cursus projectmanagement kan ook over 6 dagdelen verdeeld worden of worden verkort indien de leerdoelen dat toelaten of als uw deelnemers al een bepaald niveau hebben.

Voordat de inhouse cursus begint, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Daarin wordt er gekeken naar eventuele specifieke knelpunten of problemen, welke in de cursus extra aandacht behoeven. We  werken bij een inhouse training altijd op basis van uw eigen projecten uit de echte werksituatie.  Na afloop van de cursus heeft elke cursist nog zes maanden de mogelijkheid van coaching op afstand.

Indien gewenst kan bij een incompany traject afgeweken worden van bovenstaande dagindeling en gewerkt worden met een van de bekende projectmanagement methodieken zoals IPMA, PMP, V-Model, Projectmatig creëren of PMW. Ook als u een eigen projectmanagement methode heeft of een branche specifieke methodiek. Indien nodig is een uitgebreidere analyse van uw situatie mogelijk en kunnen we u adviseren over uw projectstructuur. Neem hier contact op voor meer informatie over een inhouse training of maatwerk traject.

Na de opleiding projectmanagement kunt u:

 • een projectplan schrijven
 • uw rol in het project bepalen en het werk en verantwoordelijkheden afbakenen
 • Een project leiden of beter functioneren in een andere projectrol
 • duidelijke mijlpalen van een project vaststellen en afspreken
 • betere afspraken maken met het projectteam en met andere stakeholders
 • project templates hanteren waarmee een begroting, risico en issuelog gemaakt kan worden
 • een projectplanning maken
 • een project opstarten, afsluiten en evalueren
 • krachtenvelden rond je project analyseren en daarmee omgaan
 • beter en overtuigender communiceren met uw collega’s, opdrachtgevers en andere belanghebbenden bij een project

U maakt door deze cursus een grote stap in uw ontwikkeling als projectleider. Veel cursisten vermelden na afloop van de drie dagen dat ze deze cursus “veel eerder gehad hadden willen hebben.”

Download hier de Brochure Projectmanagement en projectmatig werken met meer informatie over deze training (de brochure opent op een nieuw tabblad). De opleiding vindt een aantal maal per jaar plaats. Bekijk hier de data van de trainingen projectmanagement.

De opleiding Projectmanagement en Projectmatig werken wordt ook in het Engels en het Frans (alleen incompany) gegeven. Indien u het Engels goed beheerst, kunt u zich ook opgeven voor de Engelstalige variant van deze opleiding.