Categorie: 12. Voorbeeld financiële verantwoording

Bijlage 12: Voorbeeld financiële verantwoording

Financiële rapportage
<Projectnaam>
<Naam opsteller dit document>
<datum>
bedragen in Euro
Initiatiefase wie? uren begroot uren ge-
realiseerd
tarief totaal begroot totaal ge-
realiseerd
Onderzoek concept projectleider 20 23 75 1500 1725
Overleg partners projectleider 10 12 75 750 900
Projectaanvraag schrijven hoofd afdeling 40 35 80 3200 2800
Vormgeving aanvraag grafisch design 10 20 50 500 1000
Inkoop kennis 1000 1000 980
Onvoorzien 861
subtotaal initiatiefase: 6950 7405
Definitiefase
Overleg eindgebruikers projectleider 10 10 75 750 750
functioneel ontwerper 10 10 65 650 650
Overleg experts projectleider 20 18 75 1500 1350
functioneel ontwerper 30 35 65 1950 2275
interne experts 30 40 100 3000 4000
Inkoop kennis 2500 2700
Catering bijeenkomsten 250 247
Projectmanagement 25 41 75 250 3075
subtotaal definitiefase: 10850 15167
Ontwerpfase
Reiskosten teamleden 1000 1221
Ontwerpschetsen ontwerper 60 63 60 3600 3780
Presentatie ontwerpen ontwerper 20 19 60 1200 1140
Materialen 2000 1873
Webpresentatie
content tekstschrijver 20 18 60 1200 1080
html programmeur 20 32 65 1300 2080
vormgeving ontwerper 30 18 60 1800 1080
Projectmanagement 15 12 75 1125 900
Onvoorzien 120
subtotaal ontwerpfase: 13225 14399
Voorbereidingsfase
Reiskosten 2000 1200
Materiaalkosten 15000 13981
Uitwerken draaiboeken projectleider 40 45 75 3000 3375
Projectmanagement 15 22 75 1125 1650
subtotaal voorbereidingfase: 22125 31209
Realisatiefase
Reiskosten personeel 2000 2100
Kosten vervoer materiaal 3000 2850
Uitvoering eigen personeel timmermannen 160 200 45 7200 9000
loodgieters 160 165 50 8000 8250
vormgevers 80 75 65 5200 4875
Uitzendkrachten 25000 24560
Gas, water, licht 3000 3800
Projectmanagement 80 80 75 6000 6000
Onvoorzien 231
subtotaal realisatiefase: 59400 57316
Nazorgfase
Reiskosten personeel 2000 1642
Afvoer materialen 3000 3500
Opruimen materialen projectteam 40 45 60 2400 2700
Eindrapportage projectleider 40 40 75 3000 3000
Accountantsverklaring 1000 981
Projectmanagement 40 62 75 3000 4650
Onvoorzien 861
subtotaal nazorg: 15900 17334
Resumé
subtotaal initiatiefase: 6950 7405
subtotaal definitiefase: 10850 15167
subtotaal ontwerpfase: 13225 14399
subtotaal voorbereidingfase: 22125 31209
subtotaal realisatiefase: 59400 57316
subtotaal nazorg: 15900 17334
onvoorzien 10% 13495 14321
Totaal: 141945 157151
Bij deze financiële rapportage hoort een korte analyse van de grootste verschillen tussen begroting en realisatie.