Categorie: 11. Voorbeeld begroting

Bijlage 11: Voorbeeld begroting

Begroting
<Projectnaam>
<fase van het project: initiatiefase – nazorg>
<Naam opsteller dit document>
<datum>
bedragen in Euro
Initiatiefase wie? uren tarief totaal
Onderzoek concept projectleider 20 75 1500
Overleg partners projectleider 10 75 750
Projectaanvraag schrijven hoofd afdeling 40 80 3200
Vormgeving aanvraag grafisch design 10 50 500
Inkoop kennis 1000 1000
subtotaal initiatiefase: 6950
Definitiefase
Overleg eindgebruikers projectleider 10 75 750
functioneel ontwerper 10 65 650
Overleg experts projectleider 20 75 1500
functioneel ontwerper 30 65 1950
interne experts 30 100 3000
Inkoop kennis 2500
Catering bijeenkomsten 250
Projectmanagement 25 75 250
subtotaal definitiefase: 10850
Ontwerpfase
Reiskosten teamleden 1000
Ontwerpschetsen ontwerper 60 60 3600
Presentatie ontwerpen ontwerper 20 60 1200
Materialen 2000
Webpresentatie
content tekstschrijver 20 60 1200
html programmeur 20 65 1300
vormgeving ontwerper 30 60 1800
Projectmanagement 15 75 1125
subtotaal ontwerpfase: 13225
Voorbereidingsfase
Reiskosten 2000
Materiaalkosten 15000
Uitwerken draaiboeken projectleider 40 75 3000
Projectmanagement 15 75 1125
subtotaal voorbereidingfase: 22125
Realisatiefase
Reiskosten personeel 2000
Kosten vervoer materiaal 3000
Uitvoering eigen personeel timmermannen 160 45 7200
loodgieters 160 50 8000
vormgevers 80 65 5200
Uitzendkrachten 25000
Gas, water, licht 3000
Projectmanagement 80 75 6000
subtotaal realisatiefase: 59400
Nazorgfase
Reiskosten personeel 2000
Afvoer materialen 3000
Opruimen materialen projectteam 40 60 2400
Eindrapportage projectleider 40 75 3000
Accountantsverklaring 1000
Projectmanagement 40 75 3000
subtotaal nazorg: 15900
Resumé
subtotaal initiatiefase: 6950
subtotaal definitiefase: 10850
subtotaal ontwerpfase: 13225
subtotaal voorbereidingfase: 22125
subtotaal realisatiefase: 59400
subtotaal nazorg: 15900
subtotaal: 128450
onvoorzien 10% 13495
Totaal: 141945
Deze begroting is de globale begroting van het gehele project <projectnaam>. Aan het begin van elke nieuwe fase zal een gedetailleerde begroting aangeleverd worden van die fase.