Categorie: 6. Voorbeeld actie- en besluitenlijst

Bijlage 6: Voorbeeld actie- en besluitenlijst


Projectnaam: <vul hier de projectnaam in>
Datum: <vul hier de datum in van bijwerken>
Eigenaar: <vul hier de naam in van de persoon die dit document beheert>
Fase: <vul hier in: initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, realisatiefase of nazorgfase>


Actielijst

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum gepland Datum gereed Status
1 Hier komen de taken die uitgevoerd moeten worden in een bepaalde periode te staan Naam verantwoordelijke 5-1-2006 3-1-2006 🙂
2 🙁
3
4

Besluitenlijst

Nr. Omschrijving Datum
1 Hier komen de besluiten te staan die genomen zijn tijdens het overleg Datum van het besluit
2
3