Bijlage 8: Voorbeeld risicolog


Projectnaam: <vul hier de projectnaam in>
Datum: <vul hier de datum in van bijwerken>
Eigenaar: <vul hier de naam in van de persoon die dit document beheert>


Nr.Omschrijving risicoPrioriteitMaatregelStatus
1Hier komt een korte omschrijving van het risico dat men denkt of denkt te hebben1= hoog 3= laagHier de maatregel beschrijvenok
     
     
     
     
     
     
     
     
PrioriteitStatus
1 = direct actie nemenok = risico is afgehandeld
2 = later actie nemenopen = openstaand
3 = geen actie