Bijlage 2: Rollen binnen een project

In deze bijlage worden de verschillende rollen gedefinieerd van mensen die deel uitmaken van een project.

 1. Projectleden/projectteam
  De projectleden zijn de teamleden in het project. De mensen die het project daadwerkelijk uitvoeren en die taken hebben binnen het project. Vaak hebben teamleden verschillende expertisegebieden. Teamleden kunnen intern zijn (eigen personeel) en/of extern (van projectpartners, klanten, gebruikers of ingehuurd personeel).
 2. Projectleider
  De projectleider is diegene die het projectteam aanstuurt en de eindverantwoordelijkheid heeft over het projectresultaat. Afhankelijk van hoe het wordt afgesproken, kan het natuurlijk zo zijn dat de projectleider verantwoordelijkheden delegeert aan teamleden en/of dat externe managers de verantwoordelijkheid hebben over een onderdeel van het project.
  Binnen cyclische projecten behartigt de projectleider zowel de belangen van de klant als de programmeurs. Hij zorgt ervoor dat de klant voldoende technische uitleg krijgt en helpt de klant met het kiezen en prioriteren van functionaliteiten.
 3. Projectmanager
  De termen projectleider en projectmanager worden vaak door elkaar gebruikt. Gebruikelijk is dat een projectmanager meerdere projecten leidt en een projectleider vaak maar één. De projectleider bevindt zich dan ook vaak ‘dichter op de werkvloer’ dan een projectmanager, die zich doorgaans meer met sturing en cijfers bezighoudt. Andere betekenissen en afbakeningen komen ook voor en de termen worden vaak door elkaar gebruikt.
 4. Programmamanager
  De programmamanager is diegene die een aantal projecten in een organisatie beoordeelt. Aan hem rapporteert de projectleider/projectmanager als een programmamanager aanwezig is in een organisatie tenminste, veel kleinere organisaties hebben geen programmamanager. Vaak is de programmamanager lid van het management team. Als er geen programmamanager is dan wordt die rol vaak door iemand van het MT ingenomen.
 5. Klant
  De klant is de partij die het projectresultaat besteld heeft. Hij of zij kan actief in het project deelnemen of meer afstand houden. De klant is soms ook de gebruiker van het projectresultaat maar dat is niet altijd het geval. Stel dat een universiteit een webapplicatie wenst voor zijn medewerkers en studenten, dan is de universiteit de klant en zijn de medewerkers en studenten de gebruikers.
 6. Gebruikers
  De gebruikers zijn diegenen die het projectresultaat gaan gebruiken.
  Het is belangrijk om deze mensen te betrekken in de definitiefase, ontwerpfase en bij het testen van het project.
 7. Projectpartner
  De projectpartner is een derde partij (persoon of organisatie) waarmee het project wordt uitgevoerd. Wanneer er meerdere partijen deelnemen aan het project is het uiteraard belangrijk om de verantwoordelijkheden en taken goed af te bakenen.
 8. Opdrachtgever/klant/sponsor
  De partij(en) die het project financieel mogelijk maakt. Dit is vaak (maar niet altijd) ook de partij die het projectresultaat gaat gebruiken. De opdrachtgever zorgt voor de financiering van het project en is derhalve ook de partij aan wie verantwoording wordt afgelegd over het projectresultaat.

   

  De verschillende rollen, hun taken en verantwoordelijkheden worden nader toegelicht in onze training voor projectleiders.