Bijlage 8: Voorbeeld risicolog


Projectnaam: <vul hier de projectnaam in>
Datum: <vul hier de datum in van bijwerken>
Eigenaar: <vul hier de naam in van de persoon die dit document beheert>


Nr. Omschrijving risico Prioriteit Maatregel Status
1 Hier komt een korte omschrijving van het risico dat men denkt of denkt te hebben 1= hoog 3= laag Hier de maatregel beschrijven ok

 

Prioriteit Status
1 = direct actie nemen ok = risico is afgehandeld
2 = later actie nemen open = openstaand
3 = geen actie