Bijlage 11: Voorbeeld begroting

Begroting
<Projectnaam>
<fase van het project: initiatiefase – nazorg>
<Naam opsteller dit document>
<datum>
bedragen in Euro
Initiatiefasewie?urentarieftotaal
Onderzoek conceptprojectleider20751500
Overleg partnersprojectleider1075750
Projectaanvraag schrijvenhoofd afdeling40803200
Vormgeving aanvraaggrafisch design1050500
Inkoop kennis10001000
subtotaal initiatiefase:6950
Definitiefase
Overleg eindgebruikersprojectleider1075750
functioneel ontwerper1065650
Overleg expertsprojectleider20751500
functioneel ontwerper30651950
interne experts301003000
Inkoop kennis2500
Catering bijeenkomsten250
Projectmanagement2575250
subtotaal definitiefase:10850
Ontwerpfase
Reiskostenteamleden1000
Ontwerpschetsenontwerper60603600
Presentatie ontwerpenontwerper20601200
Materialen2000
Webpresentatie
contenttekstschrijver20601200
htmlprogrammeur20651300
vormgevingontwerper30601800
Projectmanagement15751125
subtotaal ontwerpfase:13225
Voorbereidingsfase
Reiskosten2000
Materiaalkosten15000
Uitwerken draaiboekenprojectleider40753000
Projectmanagement15751125
subtotaal voorbereidingfase:22125
Realisatiefase
Reiskosten personeel2000
Kosten vervoer materiaal3000
Uitvoering eigen personeeltimmermannen160457200
loodgieters160508000
vormgevers80655200
Uitzendkrachten25000
Gas, water, licht3000
Projectmanagement80756000
subtotaal realisatiefase:59400
Nazorgfase
Reiskosten personeel2000
Afvoer materialen3000
Opruimen materialenprojectteam40602400
Eindrapportageprojectleider40753000
Accountantsverklaring1000
Projectmanagement40753000
subtotaal nazorg:15900
Resumé
subtotaal initiatiefase:6950
subtotaal definitiefase:10850
subtotaal ontwerpfase:13225
subtotaal voorbereidingfase:22125
subtotaal realisatiefase:59400
subtotaal nazorg:15900
subtotaal:128450
onvoorzien 10%13495
Totaal:141945
Deze begroting is de globale begroting van het gehele project <projectnaam>. Aan het begin van elke nieuwe fase zal een gedetailleerde begroting aangeleverd worden van die fase.